Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara yol açabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nispetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar. Zorunlu trafik sigortası olmayan veya süresi sona ermiş araçlar trafik polisi ya da jandarma tarafından görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenir (bağlanır).

Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür. Zorunlu trafik sigortalarında ödenilen primle orantılı olarak üst limitler mevcuttur. Zorunlu trafik sigortası karşı tarafın zararını bu üst limitler kadarıyla karşılar, eğer zarar bu limitleri aşıyorsa, aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder. Zorunlu trafik sigortasındaki bu limitler zararın çeşidine göre değişir. Örneğin can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilecek miktar, yaralanma olması durumunda hastane giderlerine ödenecek miktardan ve bunlar da sadece maddi hasar olması durumunda bu hasarın giderilmesi için ödenecek miktardan farklıdır. Bu rakamlar her sene değişmekte ve primler de buna göre tekrar belirlenmektedir.

Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri araç çeşitlerine ve araçlar ile ilgili mesleki faaliyette bulunanlara göre değişebilir. Zorunlu trafik sigortalarındaki teminatlar şunladır;

Kişi Başına Vefat ve Tedavi Teminatı: Bir hasar durumunda her kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Kaza Başına Vefat ve Tedavi Teminatı: Bir hasar durumunda bir kazadaki tüm kişilerin vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları karşılar.

 

Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulması

Trafik poliçelerinde hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulaması basamak ve oranları genel şartlar ile belirlenmiştir. Bu genel şartlara göre, hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulaması bütün sigorta şirketlerinin poliçeleri için aynı şekilde
uygulanır. İlk kez sigortalanacak olan araçlara hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Aracın hasarsızlığının olması halinde, hasarsızlık süresine göre her yıl prim oranı bir basamak indirilir, böylece prim indirim oranı artar. Bir hasar durumunda ödenen bir tazminat olmuş ise, bir sonraki sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak yükseltilir.

Prim indirimleri veya zamlı prim uygulaması poliçede ismi yazılı kişiye göre yapılır. İndirime hak kazanmış veya zamlı prime konu olan kişi, aracını devredip, aynı araç türünde başka bir araç satın alabilir. Bu durumda yeni bir poliçe talep ederse indirimli veya zamlı prim uygulaması aynı şekilde devam eder.

Sigorta şirketinin değiştirilmesi halinde; sözleşme süresi içinde araç ruhsat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi, araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra kendiliğinden fesih olur. Sigorta teminatı, yeni ruhsat sahibi için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketinin araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

İşletenin değişmesi halinde; sözleşme süresi içinde araç ruhsat sahibinin değişmesi halinde, sigorta sözleşmesi, araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra kendiliğinden fesih olur. Sigorta teminatı, yeni ruhsat sahibi için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketinin araç ruhsat sahibinin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış araç ruhsat sahibi;

Aracı başkasına devreder ve devir nedeniyle fesih olan sigorta sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren iki yıl (730 gün) içinde aynı araç türünde başka bir aracın ruhsat sahibi olarak yeni bir sigorta talep ederse indirim hakkı devam eder. Bu işleten için iki yıllık (730 gün) süreyi aştıktan sonra yapılacak sigorta sözleşmesine ilk kez trafikte yer alan araç işletenlere birinci basamaktan uygulanır. Aracı başkasına devreder ve farklı araç türünde başka bir aracın ruhsat sahibi olarak yeni bir sigorta talep ederse, bu kişi için düzenlenecek sigorta sözleşmesine ilk kez trafikte yer alan araç sahibi gibi indirimsiz kademe primi uygulanır. Prim arttırımına konu bir araç ruhsat sahibi, aracı başkasına devreder ve herhangi bir araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta talep ederse, prim arttırımı basamağı, süre ile bağlı olmaksızın, kaldığı yerden devam eder.

 

Kısa Vadeli Trafik Sigortası

Kısa vadeli trafik sigortası sadece geçici plakalar ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için düzenlenebilir. Bu araç türleri dışındaki araçlar için ise kısa vadeli poliçe düzenlenemez.

 

Trafik Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Trafik poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller genel şartları ile belirtilmiştir. Trafik poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır.

 

Genel Şartlara Göre Trafik Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Haller

  • Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar.
  • Aracı kullanan kişinin, aracı kullanırken uğrayacağı zararlar nedeniye ileri sürülen talepler.
  • Aracı kullanan kişi yakınlarının uğryacağı zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler.
  • Araç sahibi ile aracı kullanan kişi arasındaki ilişkide araca gelen zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler.
  • Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen araç ya da römorkun bozulması ve zarar görmesi sebebi ile ileri sürülen talepler.
  • Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücünün sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve ya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülebilecek talepleri ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri.
  • Sürat yarışlarına katılım ve/veya yarış güzergahında yapılan anrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler.
  • Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin ileri sürülen talepler.
  • Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zararlara yönelik ileri sürülen talepler.
  • Manevi tazminata ilişkin talepler.

 

 

.

Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak, Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak, Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak, Saygın ve dürüst olarak algılanmak ÖNCELİĞİMİZDİR.

İsmail KABAKÇIOĞLU, KABAKÇIOĞLU SİGORTA