Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalının ifa ettiği işler sebebiyle, meydana gelebilecek bir hadise neticesinde üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya mallarında ziya ve hasar oluşması nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluğu karşılar.

Örneğin, işyerinizde yer alan bir ürün müşterinizin üzerine düştü ve müşterinizin burnu kırıldı, bunun üzerine size gerekli önlemleri almamanız sebebiyle çok kızıp özel bir hastanede ameliyata girdi ve size tazminat davası açtı. Hukuksal korumanızdan tutun, size yüklenen hastane masraflarına hatta ödemeniz gereken manevi tazminata kadar tüm masraflarınızı üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortanız karşılar.

 

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeni ile işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SGK'nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

.

 

.

Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak, Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak, Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak, Saygın ve dürüst olarak algılanmak ÖNCELİĞİMİZDİR.

İsmail KABAKÇIOĞLU, KABAKÇIOĞLU SİGORTA