Balıkesir Ruhsat Sigortası

Ruhsat İşlem Belgeleri :

Devir 1-Vekaletname

2-Ruhsat

3-Bandrol Makbuzları

4-Trafik Sigorta Poliçesi (var ise)

5-Alıcı ve Satıcının Vergi Sicil Numaraları (var ise - yoksa Nüfus Cüzdanı)

Nakilli Araç

1-Vekaletname

2-Ruhsat

3-Geldiği İlden V. Dairesi "Borcu Yok" yazısı

4-Trafik Sigorta Poliçesi (var ise)

5-Noter Satışı (var ise)

6-Fenni Muayenesi yok ise Araç Faturalı

Yeni Kayıt

1-Vekaletname

2-Ö.T.V. Makbuzu

3-Ö.T.V. Beyannamesi

4-Fatura ve Teknik Belgeler .

 

.

Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak, Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak, Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak, Saygın ve dürüst olarak algılanmak ÖNCELİĞİMİZDİR.

İsmail KABAKÇIOĞLU, KABAKÇIOĞLU SİGORTA