Balıkesir Bireysel Emeklilik Sigortası

Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır ve amacı emeklilik döneminde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi artırmaktır. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 10 yıl süreyle katkı payı ödemek koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz Bu katkı payları ev hanımları için minimum 65 TL, çalışanlar için 117 TL'dir. Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi toplu ya da bir program dahilinde kısmi olarak alabileceğiniz gibi emeklilik maaşı sağlayan yıllık gelir sigortası sözleşmesi yaptırarak tercihleriniz doğrultusunda değişecek emeklilik maaşınızı almaya hak kazanabilirsiniz .Kişilerin gelirine göre, ev hanımları emeklilik planı ve geleceğin emeklilik planı olarak isimlendirilirler. 

                               
Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri yılda en az bir kere T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise yılda en az bir kere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Ödediğiniz katkı paylarınızı, brüt asgari ücretin yıllık tutarını ve ücretli iseniz brüt maaşınızın, ücretli değilseniz beyan ettiğiniz gelirin %10'unu aşmamak kaydı ile vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, ödediğiniz katkı payının, bulunduğunuz vergi dilimine göre değişecek bir bölümünün maaşınıza, gelirinize yansımış olduğunu ve aslında cebinizden çıkan tutarın ödediğiniz katkı payından daha az olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, yatırım aşamasında, emeklilik yatırım fonları için stopaj ödemezsiniz.

      Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı ödemeye ara verebilirsiniz. Ara verdiğiniz dönem, emeklilik hakkı kazanmanız için gerekli 10 yıl hesaplamasına, bu döneme karşılık gelen asgari katkı payı tutarını ödemeniz durumunda dahil edilir.

      Birikiminiz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir
Bireysel emeklilik temsilciniz tarafından uygulanması zorunlu olan risk getiri profili formu, yatırımcı kişiliğinizi tanımanıza yardımcı olur.

      Bireysel Emeklilik Sistemi'nin tanıtım ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.

      Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 5 yılı aşmamak kaydıyla, hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlamış olursunuz. 

      Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, farklı şirketlerdeki hesaplarınızı birleştirme hakkınız var. Aynı şirkette bulunan hesaplarınızı ise herhangi bir anda birleştirebilirsiniz.

.

 

.

Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak, Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak, Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak, Saygın ve dürüst olarak algılanmak ÖNCELİĞİMİZDİR.

İsmail KABAKÇIOĞLU, KABAKÇIOĞLU SİGORTA