DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

         

 

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

 

Teminatın Kapsamı

 Zorunlu Deprem Sigortası ile;

 • Depremin

 • Deprem sonucu yangının

 • Deprem sonucu infilakın

 • Deprem sonucu tsunaminin

 • Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller,ana duvarlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

 •  

DASK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

 • Zorunlu Deprem Sigortası için belirtilen bina teminat bedeli evimin fiyatı ile aynı değil?
  • Sigorta evinizin büyüklüğü ve yapı tarzına göre yeniden inşa edilmesi için inşaat bedelini karşılar, arsa bedeli teminata dahil edilmez. Eğer konutun değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, aşan kısım için isteğe bağlı olarak ek teminat alabilirsiniz.
 • Sigorta bedeli ve prim neye göre belirleniyor?
  • Sigorta bedeli ve teminat, binanın bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen deprem risk bölgesine, evin brüt yüzölçümüne ve yapı tipine göre değişkenlik gösterir.
 • Apartmandaki tüm komşular birlikte başvursak indirim alabiliriz diye duyduk?
  • Evet, Apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az 8 bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, % 20 oranında indirim yapılır.
 • Deprem olursa hasarın tamamı ödeniyor mu?
  • Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si sigortalı tarafından ödenir.
 • Her binaya Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir mi?
  • DASK Belediye sınırları içinde kalan inşaat ruhsatlı konutları kapsar, tamamı ticari ve sınaî amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.) dâhil değildir.

.

 

.

Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak, Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak, Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak, Saygın ve dürüst olarak algılanmak ÖNCELİĞİMİZDİR.

İsmail KABAKÇIOĞLU, KABAKÇIOĞLU SİGORTA